Školní družina

Rozvrh školní družiny:

  • ranní družina 7,00–8,30
  • odpolední družina 12,30–17,00
  • V čase 14,00–15,00 není možné vyzvedávat děti z důvodu vycházky či jiné organizované činnosti

 

 

 

Úplata za školní družinu je zahrnuta ve školném, přihlášky u vedoucí ŠD