Prostory školy

Prostředí školy považujeme za nesmírně důležité pro výuku i osobní rozvoj dítěte. Rozumíme jím nejen budovu a další prostory, ale i přátelskou atmosféru a dobré vztahy. Takové prostředí pak inspiruje, motivuje, pomáhá průběhu učení a ovlivňuje jeho výsledky. Prospívá nejen žákům, ale také pedagogům i rodičům. Naším cílem je vytvořit soulad esteticky a kvalitně vybavených prostor s klimatem bezpečného a respektujícího prostředí, místo, kam se děti, rodiče i zaměstnanci těší.