Talenty a hodnoty

Když se řekne talent, většina lidí si představí Alberta Einsteina, Salvadora Dalího nebo Rogera Federera. Skoro by se zdálo, že skutečný talent má jenom hrstka vybraných lidí, zatímco všichni ostatní mohou být pouze průměrní.Podle Gallupova institutu, který zkoumal nadání u 19 milionů lidí, je však tohle vnímání zkreslené. Talent máme totiž všichni. Každý z nás se může pochlubit dokonce 10-12 silnými stránkami! Naší celoživotní misí je talent najít a soustavně jej rozvíjet.

O talentech a hodnotách s koučem Milanem Pařilem

Vítězná strategie jednoduše znamená, že pracujte v jakékoli roli tak, že naplno využíváte své jedinečné vrozené schopnosti. Být excelentní v různých činnostech je naprosto přirozené pro každého z nás. Znáte svá vlastní nadání? Právě ta jsou klíčem k vybudování Vašich unikátních silných stránek.

Říká Milan, garant projektu ZŠ Eduard a kouč, který se už několik let intenzivně věnuje práci s talenty a hodnotami.

Milan Pařil

Milan Pařil

Milan je profesionální konzultant a kouč. Specializuje se na firemní strategii a kulturu. V posledních patnácti letech významně pomohl řadě nadnárodních společností, menším českým firmám a startupům, působil také v neziskovém sektoru i veřejné správě.

Ve společnostech podporuje rozvoj talent managementu, kultivaci přirozených silných stránek a jejich plné využití pro náplň dané role v organizaci. Napomáhá tak budovat efektivní firemní kulturu, kde každý dělá to, co ho baví, v čem vyniká, s větší mírou zodpovědnosti i samostatnosti. Ve své praxi využívá nástroje mentoringu, systematického koučinku a strengths psychology.

Než se dostaneme k vítězné strategii, můžeš definovat termín talent?

Je to činnost, která ti jde skvěle, snadno a s výborným výsledkem. Často ji vykonáváš s takovým nadšením, že si ani nevšimneš plynoucího času… Moderní magie říká, že cokoli, co umíme popsat, můžeme změnit. Tedy, jestliže dokážeme popsat svůj život, své silné stránky, své hodnoty, na základě kterých se rozhodujeme, můžeme rychle růst a posouvat se. Proto je dobré dát talentu definici. Jedna z nich říká, že je to přirozený soubor chování, myšlení a rozhodování člověka. Talent tedy není jen výjimečný hudební sluch nebo hokejový um, ale například schopnost komunikace, analytického myšlení či dotahování projektů.

Podle tvého popisu vládne tedy nějakým talentem každý...

Přesně tak. Talent je vrozené nadání, které si často ani neuvědomujeme. Lidé nás chválí a žasnou nad tím, že jsme zvládli něco, co je pro nás naprostou samozřejmostí. Jde nám to snadno, a tak tento svůj talent necháváme plynout a naše pozornost je soustředěna na naše slabé stránky. Na to, co nám nejde. Právě toto uvědomění a změna úhlu pohledu bývá nejčastější překážkou na cestě za excelencí.

Zdá se mi, že společnost i výchova nás často směřuje přesně naopak…

Ano, jsme totiž odmalička zvyklí fungovat na principu zlepšování našich slabých stránek. Odmalička tvrdě pracujeme na tom, co nám nejde. Namísto hraní trénujeme četbu nebo počty. Většina z nás to tak dělá i v dospělosti. Investujeme mnoho času a energie do oblastí, ve kterých nevynikáme a které jsou pro nás velmi náročné. Výsledkem je, že po vynaloženém úsilí dosáhneme maximálně průměru. A teď si představ, že vložíš stejné množství energie do něčeho, co tě baví a co ti jde snadno. V tomto případě můžeš dosáhnout excelence.

Stačí tedy zaměřit se na silné stránky a úspěch je zaručen?

Prvním krokem je změna myšlení. Odmalička jsme totiž formováni tím, že když ostatním něco jde a nám ne, je to problém. Když to dokáží oni, tak já přece musím taky. Tohle mi chybí, tohle neumím, musím na tom pracovat, musím se to naučit. A metou je vyrovnat se okolí a hlavně nebýt v ničem horší. Takhle máme nastavený způsob myšlení. A to je potřeba změnit. Přenastavit svou mysl na to, co nám dává smysl. Co nás naplňuje, co chceme dělat (a ne co musíme). Věnovat se tomu, v čem jsme jedineční, kde můžeme vyniknout. Jedna z největších a nejstálejších vnitřních motivací je úroveň osobního růstu. Když budeš investovat do svých silných stránek, zlepšovat se v tom, v čem jsi přirozeně dobrá, promění se i tvůj způsob myšlení.

To ovšem vyžaduje proměnit myšlení celé společnosti...

Ne nezbytně. Nová generace přichází se zcela novým mindsetem – na prvním místě je pro ně dělat to, co má smysl a co je baví. Jejich svět se dnes ve firmách střetává s tím starším, kde jsou silně zakořeněné zcela jiné hodnoty: tedy dril, práce a odpovědnost. Osobně si troufám říct, že následující generace nás nenásilně vede a tlačí k tomu, co je potřeba v naší společnosti změnit, aniž bychom je vychovávali jiným způsobem. Na principu práce s talenty mohou skvěle a efektivně fungovat nejen firmy, ale celá společnost. Vše totiž začíná u jednotlivce. Zcela přirozeně tedy přichází doba, jejímž hnacím motorem není snaha vyrovnat se, ale vyniknout na bázi efektivní spolupráce. A dnes už existují i vzdělávací projekty, které vedou děti odmalička tímto směrem, kladou důraz na rozvoj silných stránek a tedy osobní růst. Například základní škola Eduard, kterou jsme založili, se soustředí na práci s talenty.

Pojďme se vrátit zpět k talentům. Jak tato metodika, založená na pozitivní psychologii, vznikla?

Organizace Gallup vyvinula metodiku StrengthsFinder, podle které dokážeme identifikovat vrozená nadání. Ta vznikla z průzkumu desítek tisíc respondentů, kteří byli tázáni, jak dosáhli svého úspěchu. Jak se rozhodovali, jaké kroky volili, jak přemýšleli… Na zakladě jejich odpovědí sestavili škálu 34 talentů. Zároveň provedli výzkum, který trval 23 let. Tisícovce dětí ve věku tří let sestavili talentový profil. Následně téměř čtvrt století sledovali jejich vývoj a směr, kterým se ubírají. Když dosáhly třiadvaceti let, prošli testem StrengthsFinder a jednoznačně se prokázalo, že silné stránky v dětství jsou identické s těmi v dospělosti. Z toho je jasně vidět, že základní talenty zůstávají neměnné.

Můžeš uvést nějaký konkrétní příklad?

Někteří lidé umějí skvěle formulovat své myšlenky vidí různé situace v příbězích, dokáží volit správná slova, v jejich projevu je zápal a energie, která proudí do jejich okolí, umějí zaujmout a reagovat. To všechno jsou schopnosti, které definují jednotlivce s talentem Komunikace. Talentem může být například schopnost vidět věci v souvislostech, či přijít do situace a vidět různé varianty řešení. Někdo má schopnost být uprostřed skupiny či davu a okamžitě navnímat, jaká je tam atmosféra a jaké energie tam proudí. Tyto schopnosti, pokud z nás vycházejí přirozeně, jsou naše talenty. Talent sám o sobě je vrozený potenciál. Pokud ho necháme nevyužitý, může zůstat nezvládnutý. Ve chvíli, kdy s ním budeme pracovat a rozvíjet ho, můžeme z něj začít těžit. Své vrozené nadání si můžeš představit jako dárek, který si neseš do života a záleží jen na tobě, jak s ním naložíš… Rozbalíš ho? Nebo zahodíš?

Jak je to s nezvládnutými talenty? Co se stane, pokud nevyužijeme svůj přirozený potenciál?

V dominantní většině případů mají nezvládnuté talenty negativní projev. A často je můžeme mylně považovat za slabou stranku. Pokud například někdo nemá kultivovaný talent Komunikace, projevuje se to neustálou záplavou slov, která neobsahují žádné sdělení, těmto lidem často není dobře rozumět a povětšinou užívají sarkasmus. Dalším příkladem je talent Achiever. Lidé s výrazným talentem v této oblasti usilovně pracují a mají velkou výdrž. Jsou nejspokojenější, když mohou být produktivní a plně zaměstnaní. Pokud mají tuto silnou stránku nezvládnutou, mají problém se zastavit a neumějí odpočívat. Přirozený vůdce s talentem Command se může projevovat jako despota, Maximizer, který vyniká umem přetvářet dobré věci ve znamenité se v případě nezvládnutého talentu může utopit v nepodstatných detailech a ohrozit tím celý projekt. Pokud nemáš kultivované silné stránky vztahové, jako je například Harmonie či Empatie, jednáš na úkor sebe. Důležité je tedy své talenty rozpoznat a rozvíjet. V opačném případě můžeme působit nepříznivě nejen na své okolí, ale uškodit i sami sobě. Nezvládnuté talenty se totiž mohou projevovat i směrem dovnitř a způsobit zdravotní problémy.

Říkal jsi, že existuje celkem 34 talentů. Není to málo, nebo naopak mnoho?

Každý člověk má zcela unikátní kombinaci talentů, neexistuje tedy stejný talentový profil pro dva lidi. Množství kombinací je přitom vyšší než počet obyvatel planety. Gallupem popsaná škála talentů se dělí do čtyř skupin. Realizační talenty v sobě nesou škálu schopností, díky nimž dokážete proměnit myšlenku ve hmotu. Něco zrealizovat, někam to posunout. Ovlivňovací talenty dokáží zvednout lidi ze židle, podpořit a namotivovat je k tomu, aby něco změnili, vyrostli. Vztahové talenty dokáží vytvořit prostředí, ve kterém je vám opravdu dobře a vy máte zájem v něm fungovat. Strategické pak dokáží vytvářet ideje, myšlenky, přináší nové nápady a inovace.

Kolik silných stránek tedy má průměrný člověk?

Každý z nás má přibližně 10–12 silných stránek a 8–10 slabých. Ty, které se nacházejí uprostřed nás nijak neoslabují, ale ani v nich nevynikáme. Klíčem k úspěchu je investovat do rozvoje silných stránek a v oblastech, které nám nejdou od ruky a nebaví nás, využít nějaký nástroj nebo partnera. Já mám například velmi silný talent Maximizer. Díky němu okamžitě vidím ideální řešení, či zefektivnění. Když to ale mám sepsat do přehledné zprávy, trápím se. Nejde mi to a nebaví mě to. Proto mám v týmu člověka, kterému dělá radost dávat věcem řád a vytvářet z informací přehledné grafy a tabulky. Geniální na tom je, že se oba zabýváme činností, která nám jde přirozeně a výsledek je rychlý, efektivní a perfektní.

Mluvíš o vítězné strategii?

Přesně tak. K vytvoření ideálního týmu, kde každý zúročí svůj talent a nebude se muset trápit s úkoly, ve kterých nevyniká, stačí rozložit projekt na jednotlivé činnosti a zeptat se, kdo by chtěl co dělat. Lidé si je přirozeně rozeberou a budou je vykonávat s nadšením. Nikdo nebude muset dlouhodobě vykonávat činnost, ve které je nešťastný a nevýkonný.

Jak se zvedá výkon zaměstnanců, když s nimi vedení firmy pracuje z hlediska talentů?

Podle výzkumu Gallup stoupne osobní produktivita průměrně o 7,8 % u jednotlivce a v týmu dokonce o 12,5 %. Zisk firmy se pak průměrně zvýší o 8,9 %. Jinými slovy, když je člověk přirozeně motivovaný a práce ho bavi, těží z toho celá firma. Nejsilnějším zdrojem osobní motivace je zlepšení a osobní růst. V tu chvíli se dostaví radost, pocit štěstí a člověk se chce sám od sebe dále zlepšovat. Nastupuje osobní angažovanost a dlouhodobá efektivita a produktivita. V týmu se tento proces znásobí, díky synegii a doplnění slabých stránek jednotlivců.

Ty používáš v rámci zefektivnění firemní kultury také hodnoty. Jak toto téma souvisí s talenty?

Rozhodnutí zda vykrást či nevykrást banku je otázkou hodnot. To, jestli tě při tom chytí, je záležitost talentu. Pracuji s Barrettovým systémem hodnot, který se opírá o výzkum, který probíhal 32 let a definuje hodnoty osobní i firemní a jejich vztah mezi nimi. Podle slov Baretta se organizace nezmění, dokud se nezmění postoje, chování a hodnoty jejího vedení. Právě hodnoty totiž ovlivňují naše rozhodování. Když dokážeme definovat, co je pro nás důležité, pochopíme na základě čeho se rozhodujeme. Když se podíváš na svůj život teď, je to výsledek rozhodnutí, která jsi udělala v minulosti. Pokud bys tedy mohla změnit svá rozhodnutí, změnila bys i jejich dopad.

Jak to mohu udělat?

Prostřednictvím moderní magie – že si definuješ to, na základě čeho se rozhoduješ. Pokud to neuděláš, může se stát, že se rozhodneš stejně, a to navzdory zkušenosti. Jen si vzpomeň, kolikrát jsi v životě udělali stejnou hloupost opakovaně... To platí pro jednotlivce i pro organizace. Hodnoty vedení společnosti se promítají do hodnot celé firmy. Když rozenáš své vnitřní hluboké hodnoty, získáš plný vliv nad svým rozhodováním a tedy nad utvářením své budoucnosti.

Uvědomit si své hodnoty je tedy otázka umění sebekritiky?

Rozhodně. Máme hodnoty, které se nám líbí. A také ty, které jsou naše, za které jsme ochotni zemřít. A pak jsou ty, které jsou schované uvnitř a právě ty mají významný vliv na naše rozhodování. Je tedy důležité je dobře popsat. Sami pro sebe i v týmu. Interpretace jednotlivých hodnot může být velmi různá a definovat si je v rámci diskuze je nesmírně cenné.

Co je důležitější? Talent nebo hodnota?

Osobně je považuji za naprosto rovnocenné, nezastupitelné a jedinečné. Talenty i hodnoty jsou nezbytné pro fungování člověka. Talenty jsou naše schopnosti a přirozená motivace. Hodnoty určují naše rozhodování a přístup k životu. Určují, zda jsme šťastní a spokojení, nebo zdeptaní a nešťastní.