Projekty

Eduard se učí v zahradě

O prázdninách 2020 jsme započali realizaci projektu s názvem Eduard se učí v zahradě

Těšíme se na tyto prvky:

 • pískoviště
 • mlhoviště
 • herní/pracovní stoly
 • herní prvky
 • stromový domek
 • vrbový altán
 • ohniště
 • trvalky, okrasné traviny
 • místo pro setkávání, učení venku
 • vyvýšené/pěstební záhony

 

Obecné cíle projektu jsou následující:

 • přispívat k ochraně životního prostředí a biodiverzitě
 • zkvalitňovat vzdělávání a výuku žáků v oblasti EVVO a v dalších oblastech
 • využívat přínosy „učení se venku“ a výuku v co největší míře přesunout do zahrady a okolí

 

 

Dílčí cíle projektu jsou následující:

 • přebudovat zahradu po technické stránce a nakoupit potřebné vybavení, prvky, rostliny a pomůcky
 • zapojit pedagogy, žáky, rodiče, veřejnost a odborníky do realizace a údržby zahrady
 • zajistit projekt po organizační, finanční, personální a odborné stránce
 • aktualizovat Školní plán EVVO a Plán celoročního využívání zahrady
 • zpracovat Plán údržby zahrady a každoroční Plán vzdělávání pedagogů v oblasti EVVO a metodik výuky v přírodních zahradách
 • zahradu udržovat a rozvíjet
 • informovat veřejnost o veřejném financování projektu a jeho výsledcích
 • vzdělávat pedagogy v oblasti EVVO a v oblasti metod výuky v přírodních zahradách
 • profilovat se jako brněnská škola, kde se učí moderně a tedy venku