Průběh dne v Eduardovi

Každý den věnujeme v ZŠ Eduard velkou péči 3 věcem: vašim dětem, rozvrhu a atmosféře, ve které se učí. Vytváříme bezpečné a vstřícné prostředí, aby žáci mohli v klidu objevovat svět. Jen tak dozrají v silné osobnosti.

Každý den můžeme prožít naplno. I jako děti ve škole.

Jak to u nás chodí?

Školní den začíná ranní družinou, kde se děti pomalu naladí na školní den 

Během ranní družiny můžou v klidu posnídat, doležet brzké vstávání nebo se věnovat různým hrám. Dáváme jim prostor přivyknout změně prostředí a naladit se na přicházející vyučování. Každé dítě si tu může volně vybrat takové aktivity, na jaké se ten den cítí.

Neřešíme klasické vyučovací hodiny. Děti se učí v uvolněnějších dílnách.

Dílnou se rozumí 2 vyučující hodiny sloučené v delší celek. Tento přístup umožňuje využít různorodé metody a formy výuky. Díky střídajícím se přístupům dokážeme lépe pracovat s pozorností dětí. Zůstávají déle motivované a dílny je baví.

Co dílny umožňují pedagogům:

 • Prokládat učení kratšími přestávkami a relaxačními činnostmi
 • Více prostoru pro individuální přístup
 • Prostor pro smysluplnou zpětnou vazbu
 • Pružně reagovat na fyziologické potřeby dětí

Co se děti v dílnách učí:

 • Jazyk a jazyková komunikace
 • Matematika
 • Umění a kultura
 • Člověk a zdraví, Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce

Dílny začínají a končí společným kruhem. Rozvíjí komunikační schopnosti žáků

Součástí dílen jsou i pravidelné kruhy. V nich si pedagog s dětmi sedne do kruhu a společně probírají různé třídní záležitosti. Vše se odehrává v atmosféře důvěry a respektu. Kruhy podporují dobré klima ve třídě, sounáležitost mezi žáky a pedagogem i pocit, že každý v kolektivu je důležitý.

Proč jsou kruhy užitečným zahájením i ukončením dílen? 

 • Prohlubují intenzitu vnímání a prožívání

 • Znásobují radost z úspěchu

 • Rozvíjí komunikační dovednosti

 • Učí naslouchat

 • Podporují odvahu vyjádřit se sám za sebe

V průběhu dne mají několik přestávek. Věnují se oblíbeným aktivitám

Přestávky tvoří velmi důležitou součást výuky i celého dne. Děti potřebují načerpat sílu a trochu si odpočinout. Připravena je pestrá nabídka aktivit, které jim umožní strávit volný čas smysluplně:

 • Čtecí koutek
 • Deskové hry
 • Stolní fotbal
 • Pingpongový stůl
 • Pískoviště
 • Netradiční herní prvky na zahradě
 • Sportovní náčiní

Během velké přestávky mají děti k dispozici školní zahradu. Chceme, aby všestranný pohyb zůstal pevnou a přirozenou součástí jejich života.

 

Zdravý oběd je společenskou událostí. Děti se učí, jak správně stolovat

Věříme, že kultura stolování je odrazem kultury společnosti. Společný oběd proto bereme příležitost zažít si pravidla společenské etikety. Neméně důležité je i hezké prostředí jídelny, úprava stolů , servírování jídla a správná hygiena.

Školní den uzavírá odpolední družina. Užíváme si odpočinek, kroužky nebo různé úkoly

Odpolední družina poskytuje laskavé a bezpečné prostředí pro odpočinek, klid a čas pro sebe sama. Pro děti jsou tu připravené relaxační, volné, výukové a kreativní programy, které navazují na dopolední práci. Činnosti v družině jsou připraveny tak, že:

 • Rozvíjí dětskou tvořivost
 • Posilují komunikační a sociální dovednosti
 • Spoluvytváří vztah dětí k umění, přírodě a pohybu

V rámci odpolední družiny probíhají i kroužky vedené pedagogy školy nebo specializovanými institucemi. Každodenní náplň družiny se odvíjí od zájmu dítěte a jeho potřeb.

Zajišťujeme i různé kroužky, příměstské i letní tábory

Pro děti organizujeme řadu kroužků a dalších volnočasových aktivit. Pomáhají totiž rozvíjet jejich zájmy, schopnosti a individuální potřeby. Přihlásit se do nich můžou nejen naši žáci, ale i děti z jiných škol.

Nabízíme široký výběr:

 • Hudebních kroužků
 • Sportovních kroužků
 • Jazykových kroužků
 • Tvořivých kroužků
 • Příměstských a letních táborů