O TALENTECH

A proč na nich v dnešní době tolik záleží?

Jednoznačně se ukazuje, že zlepšováním svých slabých stránek lze dosáhnout pouze průměru, maximálně lehkého nadprůměru. Naopak při využití svých nadání a silných stránek člověk dosahuje excelence. Je tedy naprosto kritické rozpoznat svá vrozená nadání a talenty a cíleně s nimi pracovat. Tím našim dětem otevíráme cestu k přirozenému úspěchu a povolání, které je může provázet a naplňovat celý život.

Co jsou to talenty

Nadáním či talentem myslíme přirozený způsob chování, myšlení a cítění člověka. Každý máme celou řadu specifických talentů, které jsou vrozené a můžeme je rozpoznávat již od 3 - 4 let věku dítěte. Samotné nadání však nestačí, teprve správnou podporou  v oblasti dovedností, znalostí a praxe jej můžeme rozvinout do stavu silných stránek.

Maximální využívání silných stránek v životě vede k úspěchu, ať už si pod tímto slovem představujeme radost ze života, uznání ostatních, finanční zabezpečení nebo cokoliv jiného.

Na čem stavíme?

Stavíme na zkušenostech a výzkumech společnosti Gallup, která se tímto tématem zabývá více než 50 let. Za tuto dobu rozpracovala podrobnou metodiku práce s talenty postavenou na výzkumech fungování lidského mozku v oblasti talentu a silných stránek. 

Výzkum společnosti Gallup v Novém Zélandu, trvající 23 let, probíhal na vzorku 1000 osob. Byly sledovány od 3 let věku do 26 let. Jednoznačně se prokázalo, že dominantní talenty, které se projevovaly ve 3 letech dítěte, byly nejsilnější i v jeho 26 letech!

Rozdělení talentů

Na základě výzkumu bylo definováno celkem 34 talentových témat, která jsou rozdělena do 4 skupin:

  • talenty REALIZAČNÍ
  • talenty OVLIVŇOVACÍ
  • talenty VZTAHOVÉ
  • talenty STRATEGICKÉ

Kombinace těchto 34 talentů je u každého člověka JEDINEČNÁ!

Silné stránky a jak je zjistit?

Způsobů, a metodik, jak zjistit své silné stránky, dnes existuje několik a objevují se stále nové. Je na každém, aby zvážil relevantnost každého přístupu.

Naším záměrem je systematická práce s dětmi, rodiči a pedagogy.  S dospělými na úrovni hlubokého vhledu a porozumění talentům a práce s nimi prostřednictvím testu SF 2.0, individuálních konzultací,, kurzů a workshopů. Je pro nás zásadní, abychom tvořili synergii v působení na dítě a zároveň dokázali vytvořit jednotné spolupracující prostředí. Kromě těchto klíčových  zásahů je samozřejmě velkým přínosem i pro rodiče a pedagogy samé, kteří tak též dostávají do rukou nástroj pro sebereflexi, osobní růst a úspěch v jakékoli životní oblasti.

Talent sám o sobě nám úspěch nezaručí. Teprve jeho rozvoj investováním pozornosti, času, dovednosti a praxe z něj dělá naši silnou stránku, kterou můžeme dovést až do stavu excelence.

Metodika objevování talentů

O talentech a hodnotách s koučem Milanem Pařilem

Vítězná strategie jednoduše znamená, že pracujte v jakékoli roli tak, že naplno využíváte své jedinečné vrozené schopnosti. Být excelentní v různých činnostech je naprosto přirozené pro každého z nás. Znáte svá vlastní nadání? Právě ta jsou klíčem k vybudování Vašich unikátních silných stránek.

Říká Milan, garant projektu ZŠ Eduard a kouč, který se už několik let intenzivně věnuje práci s talenty a hodnotami.

Více informací
Milan Pařil

Jedinečnost talentů

Pravděpodobnost, že na světě existují dva lidé se stejným talentovým profilem je

1:259 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000

Chceme objevovat jedinečnost každého, pomáhat  uplatňovat a rozvíjet svá přirozená nadání každý den nejen ve škole, ale i ve vztazích, v práci a ve volném čase a pomoci tak stát se člověkem, kterým máte potenciál být a dělat to, co  Vás naplňuje, přináší radost a v čem vynikáte.

A to je úžasné a vzrušující!