Přestup do 2. až 5. třídy

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme 1. až 5. ročník. Chcete, aby vaše dítě během školních let rozvíjelo, co mu přirozeně jde? Přeložte ho k nám. Přestup umožňujeme žákům z jiných škol do naplnění kapacity tříd.

Zvažujete přestup vašeho dítěte na ZŠ Eduard? Přijďte se k nám podívat

Rodičům, kteří by rádi změnili základní školu svého dítěte, nabízíme dvě možnosti, jak se s námi seznámit:

 • Zavolejte nebo napište nám a domluvíme se na soukromé návštěvě školy. Přijít můžete sami nebo s vaším školákem.
 • Zúčastněte se Dne otevřených dveří nebo jiné školní akce, kterou pořádáme pro veřejnost. Na každé jste srdečně vítáni. 

Přestup na novou školu je důležité rozhodnutí. Nabídneme vám maximální podporu

Uvědomujeme si, že přestup na jinou školu je v životě dítěte a jeho rodiny velká věc. Zasloužíte si, abychom se vám naplno věnovali. Poskytneme vám všechny potřebné informace, abyste se mohli v klidu rozhodnout.

Pokud už jste se pro naši školu rozhodli, máme obrovskou radost! V případě otázek nebo nejasností se nám určitě ozvěte. 

Kontaktujte nás s předstihem, abychom se mohli domluvit na společné schůzce. Jak probíhá?

 • Neformální rozhovor se žákem
  S dítětem si popovídáme o jeho osobních zkušenostech se školou, motivacích a výsledcích. Zeptáme se ho třeba na to, co ho ve škole nejvíce bavilo, co mu na druhou stranu moc nešlo, co by chtěl ve škole zažívat nebo co by mělo zůstat stejné. Potřebujeme získat představu o tom, jak ho v budoucnu podporovat.
 • Rozhovor s vámi, zákonnými zástupci
  Společně si popovídáme i o vašich očekáváních. Zároveň si projdeme vysvědčení za poslední uzavřené pololetí a práce vašeho školáka (pracovní sešity apod.).
 • Předání nezbytných dokumentů
  Vedle vysvědčení a prací žáka, budeme potřebovat i případné doporučení z poradenského pracoviště, od lékaře, individuálního vzdělávacího plánu apod., pokud existují. Současně i vyplněnou písemnou žádost o přestup.
 • Prohlídka školy
 • Seznámení s učiteli
 • Doplňující informace ke školní družině, jídelně, kroužcích a chodu školy
 

Shrnutí: Jaké doklady potřebujete k přestupu na ZŠ Eduard?

 • Vyplněnou žádost o přestup
 • Doklad totožnosti zákonného zástupce dítěte (za dítě může jednat pouze jeho zákonný zástupce)
 • Rodný list dítěte
 • Poslední vysvědčení ze školy, ze které k nám přestupuje
 • Zprávy z odborných vyšetření, pokud má dítě speciální vzdělávací potřeby

Jak na přestup z pohledu školského zákona

Podle § 49 školského zákona rozhoduje o přestupu žáka základní školy do jiné základní školy ředitel školy, do které se žák hlásí, a to na základě žádosti zákonného zástupce žáka.

Pokud ředitel školy rozhodne, že žádosti o přestup vyhoví, informuje o této skutečnosti bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestupuje. Ředitel školy, z níž žák přestupuje, zašle do pěti pracovních dnů od oznámení  přijetí žáka na jinou školu, řediteli této školy kopii dokumentace žáka ze školní matriky. Stejný paragraf školského zákona rovněž výslovně stanoví, že základní škola, do níž žák přestoupil, je povinna vytvořit podmínky pro vyrovnání rozdílů ve znalostech žáka vyplývajících z odlišnosti školních vzdělávacích programů.