Naši lidé

Vybudování základní školy Eduard je beze sporu běh na dlouhou trať. Před pár lety jsme se na něj rozhodli vydat, a proto bychom chtěli naše příběhy, motivace i očekávání představit i vám.

Mgr. Gabriela Pařilová

Ředitelka školy, učitelka, talentová konzultantka

Můj příběh se začal psát před více než 8 lety, ale tehdy na mne působil jako sen z oblasti sci-fi a fantasy žánrů. Jsem učitelkou 1.stupně základní školy s více než 19 letou praxí v oboru. Během těchto let jsem nabrala mnoho krásných i bolestivých zkušeností, které ale ve výsledku byly stejnou příležitostí ke změně, k osobnímu i profesnímu rozvoji.

Vnitřně mě velmi trápilo, jakým směrem se po listopadu 1989 začalo ubírat naše školství. Mnoho unáhlených, protichůdných, nekoncepčních a nedomyšlených rozhodnutí, která se v budoucnosti budou velmi těžce napravovat, mne dovedly do bodu zlomu, kdy jsem opustila státní systém a pustila se do realizace myšlenky školy, kde se vzdělání může dít přirozeně, lehce a s radostí a přitom obnášet vysokou kvalitu.

Mou velkou výhodou je znalost českého vzdělávacího systému, jeho předností a nedostatků a tím i potenciálu ke zlepšení. Touhou a záměrem je vypustit do světa lidi vzdělané, vědomé, s ochotou nést odpovědnost za svá rozhodnutí a volby, svobodné ve svých činech a respektem ke druhým. Chci jim být inspirací a podporou.

Ing. Milan Pařil

Expert na práci s talenty

Mým životním posláním je dosáhnout plnou osobní svobodu. Moci svobodně tvořit, svobodně myslet, svobodně žít. Jsem přesvědčen, že v této svobodě je hojnost, naplnění a podstata naší existence. V roce 2006 jsem založil společnost Inpram a.s. a za svůj osobní cíl jsem si dal rozvíjet sebe a být inspirací k rozvoji ostatních. Tato touha mě provázela v mé práci s týmy a organizacemi nejen v České republice, ale i ve světě. Získával jsem zkušenosti a objevoval nové filosofie, metodiky a nástroje, které nyní můžeme využívat i v naší škole. K jejímu založení mě inspirovala moje žena, která se v poslání pedagoga shlédla již v dětství a zasvětila mu celý život. Společně jsme tak mohli vytvořit jedinečný koncept Základní školy Eduard, který spojuje kořeny národní školy mistra Jana Amose Komenského a moderní prvky vzdělávání Cliftonstrengths, práce s vrozenými talenty každého člověka. Jsem přesvědčen, že neseme plnou odpovědnost za svůj život. Vše, co nás potkává, je obrazem našeho postoje v současnosti nebo v minulosti.

A jak mě mé talenty provázejí?

Můj nejsilnější talent Strategic mi umožňuje v okamžiku vidět hned několik různých scénářů k dosažení cíle. A současně vybrat ten nejvhodnější v dané situaci. Druhý Maximizer mě neúnavně vybízí ke zlepšování a zdokonalování věcí až k jejich maximu. Díky němu vznikají ze skvělých věcí ty úžasné a unikátní. Třetí Developer mi vyjeví i to nejmenší zlepšení, které se někomu podařilo dosáhnout a ukáže v plné kráse jeho nejlepší potenciál a možné schopnosti. Čtvrtý Ideation mě zásobí bezpočtem nápadů a inovativních myšlenek na zlepšování a další rozvoj projektu. Někdy bývá obtížné některé z nich opustit a věnovat se těm nejdůležitějším. A díky Positivity mohu přinést naději a optimismus i do nejtěžších okamžiků, které se při budování takovéhoto projektu vždy najdou. 

V mých top 10 talentech jsou dále Self-assurance, Communication, Connectedness, Empathy a Input.

Mgr. Marie Hrušková

Učitelka, lektorka anglického jazyka

Být součástí týmu ZŠ Eduard považuji za velký dar a závazek zároveň. Koncept výuky a vize zakladatelů je pro mě záležitostí s obrovským potenciálem, jelikož již teď, na úplném začátku cesty, mi jejich záměr dává ohromný smysl.

K týmu ZŠ Eduard jsem se rozhodla přidat z několika zásadních důvodů. Výše zmíněná smysluplnost je jednou z mých nejdůležitějších hodnot, a proto jsem ráda, že se naše hodnoty potkaly. Člověk již jako pouhý návštěvník budovy či webu školy cítí, že toto smysl opravdu má a že chce být tohoto součástí. Dále mě nadchlo všudypřítomné nadšení a chuť dělat věci jinak, ovšem s respektem k tradicím a zkušenostem. Metodika CliftonStrengths nabízí dětem, rodičům i pedagogům nástroj pro lepší pochopení všeho, co se kolem nás děje, a pro mě osobně je to i nástroj pro práci na svém vlastním potenciálu, která přinese ovoce nejen mně osobně, ale i mé pedagogické činnosti.

Například díky svému talentu Input jsem schopná dětem představit novou látku a zaujmout je natolik, aby samy přirozeně toužily dozvědět se víc. Talent Developer mi pomáhá vidět v dětech jejich vlastní talenty a rozpoznávat i ta nejjemnější zlepšení a jejich úspěchy jim ukazovat a připomínat. Příjemnou atmosféru kolem sebe vytvářím také díky talentu Positivity, který mi zároveň pomáhá pomáhat ostatním vidět věci z té lepší stránky. V neposlední řadě je tu Connectedness, talent, který mi umožňuje vidět souvislosti i tam, kde zdánlivě nejsou, což mi v pedagogické praxi pomáhá ostatní motivovat a vidět smysl v každé činnosti, i té, do které se jednomu nechce.

V mých top 10 talentech jsou dále Empathy, Achiever, Intellection, Communication, Learner a Arranger.

Kromě práce s talenty se těším na každodenní seznamování dětí s anglickým jazykem, v přirozeném prostředí a s využitím různých metod. V souladu s hodnotami ZŠ Eduard je pro mě důležitá zážitková forma výuky a schopnost aplikace poznatků v praxi. Věřím, že moje zkušenosti z českého prostředí, z Kanady, Skotska a Indie, a nyní talentový výcvik metodiky CliftonStrengths mi pomohu být dětem respektujícím a vnímavým průvodcem.

Mgr. Jana Šimonová, DiS.

Učitelka, speciální pedagog

Na Janiném medailonku pracujeme :-)

Michaela Galusková

Vedoucí školní družiny

Na Michaeliném medailonku pracujeme :-)

Veronika Sestrienková

Studentka Masarykovy univerzity –⁠ Předškolní pedagogika, stážistka ve školní družině

Na Veroničiném medailonku pracujeme :-)

Hledáme kolegy do týmu ZŠ Eduard

Hledáme pedagogy, kteří se nebojí pracovat s vrozeným nadáním a talenty dětí. V ZŠ Eduard kombinujeme klasickou výuku s moderními směry. Chcete i Vy poznat svá vrozená nadání a využít je při práci s dětmi? Rádi Vás to naučíme.