Letní dětské tábory

Nezapomenutelná atmosféra a zážitky, které nás provází po celý život.

 Na letních táborech probíhá vše, co k pravému táborničení patří. Soužití s přírodou, porozumění svému okolí a využití všeho, co příroda skýtá. Nechybí vaření na ohni, nocování pod širou oblohou, noční hlídky, stezky odvahy, spousta her a aktivit, celotáborová velká hra, koupání, páce s nářadím, služby v kuchyni, ochrana vlajky a tábořiště před nočními přepady. Hledání pokladu, táborová olympiáda, výlety a návštěvy zajímavostí a kulturních památek.

Naše letní tábory

 

Všude kolem nás se setkáváme se spoustou možností, jak děti zabavit, dopřát jim nezapomenutelné zážitky, nezřídka kdy také rozvíjet nějakou dovednost. To, čeho je však velmi málo jsou příležitosti dopřát dětem přirozené prostředí naplněné láskou, respektem-partnerstvím, svobodou a vnímáním, tolik potřebným pro rozvoj jeho jedinečnosti.

Na čem nám záleží?

 • Bezpečí
  Vaše děti jsou u nás v dobrých rukou, všichni naši spolupracovníci z řad rodičů jsou sami táborovými nadšenci s mnohaletou praxí, naši vedoucí jsou důkladně proškoleni o bezpečnosti a nezřídka jsou našimi odchovanci. Hlavním bodem je, že kapacita tábora je omezena tak, aby se žádné dítě neztratilo v davu, ale dostalo se mu plné pozornosti.
 • Zkušenost
  Máme více než 25 let zkušeností s letními tábory, a to ve všech rolích od oddílového vedoucího přes kuchařku či zdravotníka až po hlavního vedoucího a pořadatele. Nespornou výhodou je také pedagogická praxe a mnohaleté zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých, pro které uskutečňujeme řadu teambuildingových a outdoorových akcí.
 • Zázemí
  Protože je naším záměrem přirozené poznávání různých koutů naší vlasti, tábořiště pro letní tábor pronajímáme. I když někdy bývají vzorem spartánského bydlení, vždy odpovídají hygienickým požadavkům. Zázemí utváří nejvíce zájem a osobní vztah našich vedoucích a laskavá péče a mimořádné kuchařské umění maminek v kuchyni.
 • Přístup
  Tábor koncipujeme vždy jako rozvojový. Může být totiž pro dítě obrovským pomocníkem do života - osamostatní se, učí se navazovat kontakty, komunikovat, překonávat strach, rozvíjí hodnoty jako čestnost, spravedlnost, zodpovědnost a nezřídka poznává nové možnosti trávení volného času. Z těchto a dalších důvodů naše děti nevozí na tábor ani tablety ani mobilní telefony. Když je třeba, o kontakt se postarají vedoucí nebo zdravotník.
 • Program a aktivity
  Snažíme se o to, aby příběh, který na táboře prožíváme, procházel všemi aktivitami a činnostmi. Je samozřejmostí, že od budíčku do večerky žijeme naplno. Hry a aktivity jsou zaměřeny nejen na zábavu, ale i na získávání nových zkušeností, vědomostí, zručnosti, objevování a posouvání vlastních hranic strachu, studu nebo jiných limitů, budování vztahů k přírodě i k sobě navzájem. V současné době jsme si dali také za cíl poskytnout rodičům zpětnou vazbu o talentech jejich dítěte tak, jak jsme je na táboře měli možnost poznat a pozorovat.
 • Skupinky
  Tábor je určen dětem od 6 do 14 let. Tvoříme věkově smíšené skupiny dětí, které úžasným způsobem fungují a zvládají i velmi obtížné úkoly a výzvy. Zároveň se utváří vztahy na základě pochopení různých rolí, tolerance, trpělivosti, empatie a sounáležitosti.

Na co se mohou děti těšit:

 • Celotáborová hra
 • Jednodenní a vícedenní výlety
 • Hry v přírodě - na louce, v lese, ve vodě
 • Sportovní turnaje
 • Vaření na ohni
 • Noční hlídky, noční hry
 • Práce s nářadím, služby v kuchyni
 • Návštěvy zajímavostí a kulturních památek v okolí
 • Zajímavé besedy - policie ČR, městská policie, hasiči, záchranáři, agility, šermíři....
 • Tvoření
 • Originální táborová hymna
 • Táboráky
 • Hudba, tanec, zpěv
 • A mnoho další zábavy

Letní tábor 2021

"Příběh zlatého draka"

Letní tábor 2021 se uskuteční v termínu 31.7. - 14.8. 2021 na Vysočině.