Akreditace MŠMT

Základní škola Eduard je vzdělávacím zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Základní škola Eduard získala akreditaci od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Pro samotný běh školy to znamená mnohé. Zjednodušeně si fungování soukromé školy můžete představit v následujících bodech:

 

  • vzděláváme podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy
  • splňujeme přísné bezpečnostní a hygienické normy na provoz základní školy
  • naše práce podléhá kontrole České školní inspekce

Akreditace je známkou kvality vzdělávacího institutu. Tedy i naší základní školy

Původně je slovo akreditace odvozeno z latinského Accredo – dávám důvěru. Akreditace proto znamená oprávnění k určité činnosti nebo ověření a uznání takového oprávnění. V případě českých škol tuto důvěru vyslovuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  Jsme moc rádi, že MŠMT důvěřuje i nám.