Časté dotazy

Chápeme, že než nám svěříte své dítě, budete o nás chtít vědět spoustu informací. Na časté otázky rodičů naleznete odpovědi níže. Jakékoliv další vám rádi zodpovíme osobně. 

 • Proč jste se rozhodli založit novou školu?
  Máme dlouholeté zkušenosti z klasického státního školství a měli jsme možnost poznat jeho mnohé klady i slabiny. Sledujeme, jak se mění děti, jejich potřeby i nároky na ně. Rozhodli jsem se vybudovat prostor, kde všichni, nejen učitelé, sledují stejný cíl - vytvářet místo klidu, pohody, respektu a poutavé inspirace a kde lidé berou svou práci poctivě, s láskou, lehkostí a vtipem.”
 • V čem je škola jiná od ostatních nově vzniklých alternativních škol?
  Je běžné, že výuka v jiných školách staví na vylepšování slabých stránek dětí, nejčastěji neustálým opakováním a drilováním. Naše vlastní osobní zkušenost z práce s dětmi i dospělými je, že využívání silných stránek a přirozených talentů při řešení úkolů vede k mnohem lepším výsledkům - hlubšímu porozumění tématu, vyšší motivaci a osobní spokojenosti. S pomocí pozitivní psychologie pomáháme dětem poznat silné stránky a talenty, rozvíjet je a kultivovat. Takový přístup vyžaduje důkladnou přípravu učitelů. Ti u nás prochází vlastním osobnostním rozvojem, neustále se zdokonalují v používání inovativních pedagogických metod a zejména pak pracují na své schopnosti pozorovat a odhalovat přirozené talenty každého dítěte.
 • Je škola založená na nějaké konkrétní metodě/filosofii?
  Jsme tradiční základní škola stavící na principech J. A. Komenského, avšak využíváme i moderní metody inovativní pedagogiky. Práce učitelů se zaměřuje na osobnostně sociální rozvoj dětí, rozvoj kritického myšlení, pozorování a odhalování přirozených talentů a na zapojování všech smyslů při výuce. Náš přístup vystihuje následující citát: “Alfou a omegou naší didaktiky budiž hledat a nacházet takovou metodu, aby učitelé vyučovali méně, žáci se však naučili více, aby ve školách bylo méně hřmotu, ochablosti a plané práce, zato však více pohody, poutavé činnosti a trvalého úspěchu v učení.” (J. A. Komenský)
 • Jaká kritéria musí splňovat učitel, aby u vás mohl učit?
  Musí být jeho vášní uplatňovat a dále rozvíjet metody moderní pedagogiky. Neméně důležité jsou i osobní kvality: respekt k druhým, láska k dětem a k učení, osobní odpovědnost, odvaha, kreativita, proaktivita, vysoká míra uvědomění sebe sama, svých schopností a potenciálu. Velmi důležitým kritériem je silná a vnitřně svobodná osobnost.
 • Když děti do učení nenutíte, co děláte, když se učit nechtějí?
  Učitel děti do učení opravdu nenutí, ale vytváří podmínky a prostředí, které je baví a vzbuzuje zájem. Důvodů, proč se dítě nechce učit, je bezpočet – od únavy a splínu až po nechuť k jakékoliv aktivitě. Základním krokem k vyřešení takové situace je schopnost pravému důvodu porozumět a pomoci ho dítěti překonat. Současně však dbáme, aby si děti uvědomovaly svou osobní odpovědnost za výsledky své práce, které nutně potřebují k dalšímu pokroku. Podobně jako ve hře, když chtějí postoupit na další úroveň, mají vlastní motivaci osvojit si konkrétní dovednost.
 • Jak konkrétně dosahujete zapojení dětí do výuky?
  Pomáháme dětem nacházet, uvědomovat si a uplatňovat své talenty a silné stránky, což s sebou přirozeně nese mnoho pocitů úspěchu. To prohlubuje jejich sebevědomí a sebejistotu a vyvolává touhu po dalším poznávání a zdolávání i náročnějších výzev (např. řešit i to, co mu moc nejde). Velkou pomocí je dětem také týmová spolupráce - žáci se učí spolu i navzájem. To má mimo jiné pozitivní dopad i na jejich sociální rozvoj a komunikační dovednosti.
 • Když dítě nebude dostávat známky, jak se rodič dozví, že mu něco nejde?
  Nechceme děti nálepkovat a poukazovat na jejich slabé stránky - právě naopak. Rodiče mají vždy dostatek informací o postupu jejich dítěte vzdělávacím procesem díky komplexním slovním popisům, které tradiční hodnocení více než dobře nahrazují. Své důležité místo mají i názory a pocity samotných dětí, které dotváří ucelený obraz o výuce.
 • Dostávají ve vaší škole děti domácí úkoly?
  Ano. Jejich smyslem je však pouze osvěžit učivo a informovat rodiče, co právě jejich dítě ve škole řeší. Na víkend žáci dostávat domácí úkoly nebudou. Nechceme děti ani jejich rodiče zatěžovat víc, než je nutné.
 • Mají vaši žáci stejný rozsah znalostí jako děti z běžných škol?
  Naši žáci mají minimálně stejné znalosti, jako děti z běžných škol, velice často však podstatně větší. Probírané látce navíc opravdu rozumí a chápou souvislosti. Kromě toho mají ale také spoustu schopností a výhod, které by v běžných školách nezískaly - znají své silné stránky, umí je uplatňovat, umí pracovat a komunikovat v týmu, jsou zdravě sebevědomí, kreativní a proaktivní. Rádi říkáme, že nároky dnešní doby pro ně nejsou limitem, ale příležitostí.
 • Jak často budou děti chodit "mimo" školu? Výstavy, divadlo, výlety...?
  Divadelní představení, exkurze, výlety, školy v přírodě, víkendové aktivity, letní dětské tábory, příměstské tábory jsou pro nás samozřejmostí. Některé aktivity jsou pravidelné, jiné se odvíjí od zájmu rodičů.
 • Kolik dětí bude ve třídě a kolik bude mít jedna třída učitelů, případně asistentů?
  Počet dětí v jedné třídě nepřesahuje 20, v ideálním případě jich je 16. V každé třídě je 1 učitel, který spolupracuje s asistentem nebo dalším učitelem.
 • V kolik hodin začíná výuka a jaké mají děti možnosti odpoledních kroužků?
  Začátek vyučování je v 8:45. O děti se však umíme postarat v ranní družině již od 6:30. Žákům zde nabízíme čaj, snídani, odpočinek v pelíšku nebo jiné relaxační činnosti. Po skončení vyučování mohou žáci opět do školní družiny nebo školního klubu (až otevřeme druhý stupeň) a nabízíme také široký výběr kroužků a mimoškolních aktivit s našimi i externími učiteli.
 • Pořádáte i nějaké mimoškolní akce pro celé rodiny?
  Ano. Velmi příjemnou akcí pro celou rodinu bývá společné lyžování, letní tábory pro rodiče s dětmi nebo společné výlety za poznáním. Podívejte se na fotky z již proběhlých akcí.
 • Máme víc dětí, plánujete slevy pro sourozence?
  V případě, že chcete dát do naší školy více dětí, můžete využít sourozenecké slevy, nebo se zapojit do stipendijního programu. Ozvěte se nám, podrobnosti dohodneme osobně.