Kroužky a tábory

Během odpoledne nabízí škola dětem množství kroužků a zájmových aktivit s našimi pedagogy i externími lektory, např. Pohádková píšťalka, Kytarový kroužek, Kroužek angličtiny, Výtvarný kroužek pro děti i dospělé. Cena kroužků zahrnuje mzdu lektora, náklady na materiál a další náklady (energie, administrace atd.).