Školné

Školné na ZŠ Eduard činí
78 000 Kč/rok – 6 500 Kč/měsíčně.

Školní rok trvá 12 měsíců, tj. od 1. 9. do 31. 8. Toto se promítá do výše školného. 

 

Ve školném je zahrnuto:

 • Náklady na výuku – nájem prostor školy a tělocvičny, mzdové prostředky na učitele
 • Školní pomůcky – učebnice, pracovní sešity, další výukové materiály, hudební nástroje či sportovní potřeby atd.
 • Práce dle talentové metodiky CliftonStrengths
 • Osobní rozvojový plán každého dítěte
 • Pravidelné rozvojové konzultace
 • Pedagogická diagnostika a individualizace výuky
 • Jedinečný způsob hodnocení
 • Výuka mimo budovu školy – galerie, muzea, příroda
 • Jednodenní exkurze
 • Pitný režim po celý den
 • Vybrané kroužky
 • Informační systém pro rodiče

Jak školné platit

 

Výše standardního školného činí 78 000 Kč za rok (6 500 Kč/měsíc). Školné lze platit jednorázově, pololetně či kvartálně.