Metodika talentů v praxi

Každá práce se dá dělat různými způsoby a stejně dobře.
Stejné učivo lze pochopit různými metodami.
Každé dítě potřebuje k učení jiné podmínky.

Proč se zaměřujeme na talenty

Běžnou realitou naší společnosti je věnování pozornosti, času a energie slabinám a jejich nápravě. Rodiče i učitelé přistupují k dětem tak, že je vedou k udržení silných stránek a slabé stránky dětí vnímají jako prostor pro jejich růst a zlepšování (to je skvělé, jak krásně čteš, Aničko, ale tu matematiku si musíš vylepšit!)

Předpokládají, že nápravou (rozvojem) slabých stránek lze dosáhnout úspěchu a štěstí. Přesvědčíme vás o tom, že tímto způsobem lze pouze zabránit selhání a že cestou ke štěstí a úspěchu je zaměření na silné stránky.

Je dobré znát své slabiny a limity, jako součást sebepoznání, ale pro život představují méně podstatnou část. Zásadní je umět je efektivně kompenzovat. Každý z nás jen potřebuje řešit zadané úkoly svým vlastním individuálním způsobem.

Naším hlavním úkolem je tento způsob nalézt.

Nezkoumáme, čím dítě NENÍ, pomáháme objevit, čím JE.

Pozornost a investice do vlastních silných stránek je cestou k autenticitě, přirozenosti, jedinečnosti – prostě JSME SAMI SEBOU.

Jak talent objevit

Pozorování

Pozorování je základním diagnostickým nástrojem. Předpokládá důkladnou znalost projevů jednotlivých talentů, proto naši pedagogové prochází dlouhodobým výcvikem.

Děje se v průběhu vyučování v různých činnostech a rolích, které dítě během dne střídá.

Je snazší u dětí mladšího věku, neboť jejich projevy talentů jsou výrazné, čisté, nepřekryté napodobováním, kontrolou chování, stylizací atd.

Na diagnostice spolupracují pedagogové mezi sebou a s rodiči – výrazně se tak zvyšuje přesnost.

Cílené monitorování

Rozhovory
Klademe otázky typu:

  • Jak bys popsal sám sebe pomocí 3 krátkých vět?
  • Jak by Tě popsali Tvoji kamarádi?
  • Které 3 věci (aktivity) děláš úplně nejlépe?
  • Které 3 aktivity se učíš rychleji než ostatní?
  • Které aktivity Ti přinášejí radost?

Práce s dětskou kresbou: mluvíme s dětmi o jejich pocitech, přáních, zážitcích, zkušenostech, vzorech atp.

Testování

Od 9.- 10. roku věku  - Test Gallup Strengths – Explorer + osobní rozvojová konzultace za přítomnosti rodičů

Od 13.- 14. roku věku – Test Gallup CliftonStrengths + osobní rozvojová konzultace za přítomnosti rodičů