Edova přípravka

Usnadněte svému dítěti nástup do školy. Zúčastněte se Edovy přípravky

Speciální program pro předškoláky jsme koncipovali tak, aby dětem zajistil co nejsnazší přechod ze školky nebo domova na základní školu. Pomáhá jim uspět ve škole a předejít s, nejistoty a neúspěchu, které by mohly mít negativní vliv na vývoj jejich osobnosti.

 

Edovu přípravku pořádáme pro naše školáky zdarma. Předškoláci k nám dochází s rodiči

Edova přípravka je malá edukativně - stimulační skupinka, kde se schází 6 - 8 dětí s rodiči a společně prochází lekcemi. Každá z nich trvá přibližně 60 minut.

Děti v základní škole Eduard v Brně

Pro koho je Edova přípravka určena

Přípravka je vhodná pro všechny předškoláky. Doporučujeme ji zejména dětem, které potřebují pomoc, aby dozrály v některých oblastech vnímání, grafomotoriky, řeči apod.

Skupina je vhodná i pro děti, které nenavštěvovaly MŠ, a pro rodiče, kteří mají ze zahájení školní docházky obavy.

Proč je důležitá přítomnost rodičů

 1. Dítě se ze začátku cítí v mnohem větší pohodě a bezpečí
 2. Uvidíte dítě při práci s cizí osobou a při skupinových pracech
 3. Získáte náměty a inspiraci, jak s dítětem pracovat doma
 4. Postupně se utváří i váš vztah s pedagogem dítěte

Edova přípravka probíhá od května do června 2019

Skupinka je kapacitně omezená na 6 - 8 dětí a jejich rodiče. V případě většího zájmu můžeme otevřít několik skupin. Termíny a místo schůzek ještě upřesníme.

Kdo přípravku vede

V každé lekci se vám budou věnovat dva pedagogové. Jeden z nich výuku vede a druhý poskytuje individuální pomoc dětem i rodičům. Všichni učitelé, kteří vedou edukativně stimulační skupiny jsou v této oblasti odborně vzděláni a mají platnou certifikaci pro vedení skupin.

Používají metodické materiály vypracované odborníky z pedagogicko-psychologické poradny.

První kurz se uskuteční pod vedením Mgr. Gabriely Pařilové.

Na čem pracujeme ve skupince pro předškoláky

Každá lekce má svou strukturu, kde na sebe jednotlivé činnosti navazují a střídají se tak, aby se nikdo nenudil. Cílem je připravit dítě na zápis i realitu základní školy. Během 10 lekcí dítě rozvíjí různé dovednosti, které bude  potřebovat u zápisu do školy.

 

 • Jemná motorika
 • Grafomotorika
 • Řeč
 • Myšlení
 • Početní představy
 • Sluchové vnímání
 • Zrakové vnímání
 • Prostorová orientace
 • Pravo-levá orientace
 • Organizace v čase

Co si přinést se sebou

Předškoláci potřebují jen přezůvky, složku na domácí úkoly, které si odnesou domů, a případně malé občerstvení. Psací potřeby a materiály k procvičování dostanete od nás a budou pod dobu přípravky zůstávat ve škole. U rodičů stačí, když se vybaví jen nezbytnou špetkou trpělivosti.

Skupinku organizujeme pro naše školáky zdarma. Počítejte ale s poplatkem za materiály a kreslící potřeby

Kurzovné je u přípravky zdarma. Rodiče hradí jen poplatek 750 Kč za materiály k procvičování(Jedním tahem, Kreslení před psaním, Zrakové vnímání I., Sluchové vnímání, Předčíselné představy), spotřební materiál a psací potřeby (trojhranné pastelky a tužky, případně trojhranné nástavce na tužky) zakoupené pro každé dítě. Ty si po 10. lekci samozřejmě odnesete domů. Spolu s pocitem, že jste pro svého předškoláka a jeho začátek na základní škole udělali maximum.