Mimořádná výuka během mimořádného stavu

Dnes je to přesně 5 týdnů, kdy učitelé, děti i rodiče dostali jedinečnou příležitost zažít si něco nového. Pro všechny to byla a stále je velká výzva a tímto článkem bychom se s vámi rádi podělili o to, jak to nyní děláme my.

Od samého počátku jsme k této situaci přistupovali jako k dlouhodobé záležitosti. Pohlíželi jsme na věci realisticky, a i to nás popostrčilo bez prodlení vytvořit nový výukový systém, který bude plnohodnotnou alternativou běžnému vyučování v lavicích. S dětmi jsme si nastavili pravidelná online setkání třikrát týdně. Pondělní setkání je určeno kontrole dokončené práce a zadávání nové práce, zároveň dodržujeme komunitní kruh a sdílíme zážitky z víkendu a plány na další týden. Je pro nás důležité, abychom udrželi vzájemné sdílení a obohacování tak, jako bychom byli ve škole, abychom našim dětem mohli alespoň částečně nabídnout prostor s kamarády. Středeční setkání jsou zamýšlena jako průběžná kontrola postupu v zadaných úkolech a nabízí dětem možnost požádat si o dovysvětlení nového učiva či upřesnění úkolů k opakování. Páteční online setkání je opět započato komunitním kruhem, během kterého si shrneme celý týden, sdílíme, co nás zaujalo, překvapilo, potěšilo, co jsme se nového naučili a vše ostatní, co chtějí děti sdílet. Poté se věnujeme kontrole zadané práce, na víkend novou práci nezadáváme. Online setkání probíhají s webkamerou. Komunitních kruhů se účastní všechny ročníky, poté je výuka vedena v blocích po ročnících. Tato setkávání se nám velice osvědčila a vřele tento online nástroj doporučujeme.

Dalším online nástrojem v naší denní práci jsou aktivity v elektronické žákovské knížce, kterou využíváme například jako úložiště pro doplňkové pracovní listy nebo pro kvízy pro průběžnou kontrolu při osvojování učiva. Pro pořádek zmíníme i pracovní sešity a učebnice, ve kterých děti nadále pokračují.

Hned první týden mimo školní lavice jsme se také vrhli na tvorbu YouTube videí. Videa si tvoříme svépomocí a rozhodně bychom před pěti týdny netipovali, že nám zrovna tato aktivita přiroste k srdci, stejně jako nové role scénáristů, režisérů, střihačů, herců a další. YouTube videa využíváme pro představení nového učiva či opakování látky, natočili jsme videa například na téma rýsování přímek v rovině, květinová poznávací hra, psaní písmenek, části rostlin, příběhy k vyvození nových písmenek, oblíbené písničky s kytarou, jógová či jiná pohybová videa anebo jsme pro děti i veřejnost natočili video Březen, měsíc knihy (dostupné na YouTube veřejně). Děti dostávají zhruba 7 videí týdně. Dnes bychom chtěli představit použití YouTube videí pro mezipředmětovou výuku.

Tématem pro všechny ročníky bylo Monster Family (rodina příšerek). V prvním videu bylo představeno téma a děti dostaly možnost vytvořit z jakýchkoliv materiálů, které mají doma k dispozici, vlastní rodinu příšerek, tu vyfotily a fotku nám poslaly. Snažíme se dětem nabízet i činnosti manuální a tvůrčí, v lavicích bychom jim za běžného provozu věnovali velké množství času. Ve druhém videu děti viděly rodinu příšerek, kterou vytvořila paní učitelka. Toto video obsahovalo i popis rodiny, a nabídlo tak přesah z pracovních činností a výtvarné výchovy do angličtiny. Děti byly požádány, aby si připravily představení své Monster Family dle příkladu ve videu. Následně během online setkání se všemi ročníky jsme promítali fotky jednotlivých rodin příšerek a autor rodiny ostatním představil jednotlivé členy, jejich jména, vzhled a jak se dnes mají. Pracovali jsme tak na prezentačních dovednostech, mluveném anglickém projevu, sebehodnocení i hodnocení ostatních. Starší děti dostaly následně za úkol popis rodiny přenést i na papír a napsat v krátkých větách, kdo je kdo.

Po pěti týdnech práce už máme tento režim zažitý a na základě zpětných vazeb od rodičů můžeme říct, že i dětem to takto vyhovuje. Snažíme se v bezpečném a podpůrném prostředí pokračovat v běžném provozu, jako by žádná mimořádná situace ani nenastala. U dětí cílíme na rozvoj kompetencí, ke kterým by se za jiných okolností v tuto chvíli v lavicích pravděpodobně nedostaly vůbec či ne v takovém rozsahu. Je to například rozvoj IT dovedností, etiky během videokonference, organizování si vlastní práce, schopnost požádat si o dovysvětlení a pomoc, schopnost pracovat s tím, co mám k dispozici, či zkvalitňování a zefektivnění samostatné práce. Podporujeme v dětech vnímání této situace jako výjimečné, ale zároveň pozitivní, právě proto, kolik nových věcí a příležitostí nám nabízí. A o tom, co vnímají děti jako nové a zajímavé, vám napíšeme zase příště.