Připravujeme děti na cestu, ne cestu pro děti.

Kdo je Eduard?

Škola, která jde k meritu věci.
Říká se, že moudrost je poučená zkušenost. Naším záměrem je prakticky používat principy, které pro české školství popsal již Jan Amos Komenský a aplikovat je v dnešním moderním vzdělávání s jediným cílem: připravit nové generace na budoucnost.

Kalendář akcí

business-3421076_1920

Talentový workshop pro rodiče

25.9. - 25.9.ZŠ Eduard
Znáte své přednosti a schopnosti? Nebo si myslíte, že když se rozdávaly talenty, Vy jste zůstali vzadu...? Přijďte se přesvědčit, že i Vy jste pro život vybaveni 10 - 12 dary, které jsou Vašimi potenciálními silnými stránkami a se kterými můžete zvládat lehčeji a radostněji své role a činnosti.

Jak to u nás funguje

Škola, kde děti objevují<br>a rozvíjí své talenty
Škola, kde děti objevují
a rozvíjí své talenty

Talenty jsou silné stránky člověka, které pomáháme dětem najít a zdokonalit.

Vzdělávání<br>v rovnováze
Vzdělávání
v rovnováze

Zaměřujeme se
na všestranný rozvoj
osobnosti dítěte.

Inspirace a učení se vlastní zkušeností
Inspirace a učení se vlastní zkušeností

Vzděláváme děti skrze zkušenosti, dáváme jim prostor zažít to, co objevují.

Zaměřeno na přítomnost
Zaměřeno na přítomnost

Učíme děti vnímat realitu dnešní doby, vyhodnocovat ji a dělat správná rozhodnutí.

Individualita a spolupráce
Individualita a spolupráce

Rozvíjíme u dětí schopnost samostatné práce a rozhodování i týmové spolupráce.